Over Accres

Over Accres

Investeren en exploiteren

Samen met onze dochtermaatschappijen investeert Accres Real Estate N.V. in commercieel en residentieel vastgoed. De huidige portefeuille is volledig opgebouwd uit kantoor- en bedrijfsruimten, winkels en woningen in Nederland. Het zwaartepunt ligt in de Randstad.

Optimaliseren bestaande portefeuille

Accres Real Estate richt zich op het optimaliseren van de bestaande portefeuille. Dit doen wij onder andere door het reduceren van expiratierisico’s en het verhogen van de bezettingsgraad. Wij hebben de portefeuille verdeeld over verschillende sectoren, zodat het risico gespreid is. Bij het exploiteren van ons vastgoed, hechten we veel waarde aan de tevredenheid van onze huurders. Daarom houden we daarbij nadrukkelijk rekening met hun specifieke wensen en bedrijfscultuur.

Bewezen goede vestigingslocaties

Ons investerings- en desinvesteringsbeleid is met name gericht op het verhogen van de kwaliteit van de gehele portefeuille. Hierbij focussen we op eindbeleggingen in bewezen goede vestigingslocaties met voldoende marktwerking.

Previous
left arrow key
Next
right arrow key
Close Move